Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Περσεφόνη Κρασίδου

Αντιπρόεδρος

Χρυστάλλα Καμένου

Γραμματέας

Ελίνα Σουγλίδου

Ταμίας

Γιάγκος Παναγιώτου

Μέλη

Παύλος Παναγιώτου

Γεωργία Μιχαήλ