Ρόλος Εικαστικού Θεραπευτή

Όταν οι λέξεις δεν είναι αρκετές για να εκφράσει κανείς το πώς νιώθει, η Εικαστική Θεραπεία αποτελεί την κατάλληλη μορφή ψυχολογικής στήριξης.

Η γλώσσα της Τέχνης προσφέρει τη δυνατότητα να εκφράσει κανείς σκέψεις και συναισθήματα χωρίς λόγια, να αποστασιοποιηθεί από αυτά και να βρει τρόπους να τα διαχειριστεί και να τα αντιμετωπίσει.

Οι Εικαστικοί Θεραπευτές, είναι εκπαιδευμένοι να χρησιμοποιούν την δημιουργική διαδικασία σε ένα θεραπευτικό πλαίσιο όπου δύσκολες σκέψεις και συναισθήματα μπορούν να εκφραστούν με ασφάλεια.

Η κλινική τους εμπειρία αλλά και οι γνώσεις που αποκτούν στις μεταπτυχιακές σπουδές τους, τους καλλιεργούν τη δεξιότητα να επικοινωνούν μη λεκτικά και να ξεκλειδώνουν τη δημιουργική έκφραση όταν υπάρχει ανάγκη.

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε λίστα με όλους τους, εγκεκριμένους από τον σύνδεσμο, Εικαστικούς Θεραπευτές στη Κύπρο