Τι Είναι Εικαστική Θεραπεία

Η Εικαστική Θεραπεία αποτελεί μορφή ψυχοθεραπείας, η οποία χρησιμοποιεί την δημιουργική διαδικασία και τα υλικά τέχνης ως πρωταρχικές μεθόδους έκφρασης και επικοινωνίας.

Η Εικαστική Θεραπεία ως επάγγελμα συνδυάζει τις ψυχοθεραπευτικές θεωρίες και τις εικαστικές τέχνες.

Στην Εικαστική Θεραπεία η τέχνη δεν αποτελεί ένα απλό διαγνωστικό εργαλείο αλλά γίνεται το μέσο μέσα από το οποίο ο θεραπευόμενος επικοινωνεί, επιλύει συγκρούσεις και διαχειρίζεται δύσκολα συναισθήματα. Μέσα από την δημιουργική διαδικασία το άτομο μπορεί να αναπτύξει τις διαπροσωπικές του σχέσεις, τις κοινωνικές του δεξιότητες και να βελτιώσει την αυτοεικόνα του.

Η Εικαστική Θεραπεία προσαρμόζεται στο επίπεδο και τις ανάγκες όλων, ανεξαρτήτως ικανοτήτων, διάγνωσης ή δεξιοτήτων. Αυτό συμπεριλαμβάνει μαθησιακές δυσκολίες, αναπηρίες, συναισθηματικές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς, μη-αναστρέψιμες, χρόνιες ή νευρολογικές παθήσεις.

Ανάλογα με τις ανάγκες του θεραπευμένου, η Εικαστική Θεραπεία μπορεί να γίνει ατομικά, σε ζευγάρια, ομαδικά ή στα μέλη μιας οικογένειας.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί προληπτικά στις καταχρήσεις ουσιών, για το στρες, για το κτίσιμο μιας υγιούς αυτοεκτίμησης και για τη βελτίωση της ζωής.

Η Εικαστική Θεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες παρεμβάσεις.

Εμπειρία ή ιδιαίτερες ικανότητες στην Τέχνη δεν είναι απαραίτητες.

Η Εικαστική Θεραπεία δεν είναι μάθημα ούτε και χόμπι, αν και οι συναντήσεις μπορεί να είναι δημιουργικές και ευχάριστες.

Η Εικαστική Θεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να στηρίξει ψυχολογικά παιδιά, εφήβους, ενήλικες και ηλικιωμένους σε δύσκολες συνθήκες της ζωής τους. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για πρόληψη, μειώνοντας το άγχος, αναπτύσσοντας την αυτοπεποίθηση και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής του ατόμου.